Om Ferdast Autentisering

Ferdast autentisering er en tjeneste som yter autentisering til Ferdast appen og Ferdast web-portal. De som ønsker å benytte Ferdast appen må opprette en bruker her.